Get Adobe Flash player
  • 10.jpg
  • 32563.jpg

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือน สำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค

30 พฤษภาคม 2563
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือน สำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 ) วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

26 พฤษภาคม 2563
นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19  

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19 ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อ

18 พฤษภาคม 2563
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19 ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ โควิด- 19 ที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก ให้การต้อนรับ พร้อมลงเยี่ยมบ้านนักเรียน รับฟังเสียงสะท้อนเพื่อนำกลับปรับปรุงระบบ และมอบถุงปันสุข เครื่องอุปโภค บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้กับผู้ปกครองด้วย

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ร่วมกันต้านโควิด19 โดยคลิปVDOการจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

12 พฤษภาคม 2563
เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ร่วมกันต้านโควิด19 โดยคลิปVDOการจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ร่วมกันต้านโควิด19 โดยคลิป VDO การจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ส่งตรงถึงผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  "เราจะสู้ ไปด้วยกัน"

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2563

08 พฤษภาคม 2563
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ครั้งที่ 3/2563

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563ผ่านทางระบบวีดีโอคอลแบบกลุ่ม ในแอพพลิเคชั่นไลน์

ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​ NT​ ปีการศึกษา​ 2562 รวมความสามารถทั้ง​ 2 ด้าน​ ได้ลำดับที่​ 1​ ของ​ สพป.นนทบุรี เขต 1

30 เมษายน 2563
ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​ NT​ ปีการศึกษา​ 2562 รวมความสามารถทั้ง​ 2 ด้าน​ ได้ลำดับที่​ 1​ ของ​ สพป.นนทบุรี เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)​กับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​  NT​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ ดังนี้​  ด้านคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่​ 1​ ด้านภาษาไทย​ ได้ลำดับที่​ 2​  รวมความสามารถทั้​ง 2 ด้าน​ ได้ลำดับที่​  1​ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี​ เขต​ 1

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางระบบวีดีโอคอลแบบกลุ่ม ในแอพพลิเคชั่นไลน์

17 เมษายน 2563
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางระบบวีดีโอคอลแบบกลุ่ม ในแอพพลิเคชั่นไลน์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 2 /2563 วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านทางระบบวีดีโอคอลแบบกลุ่ม ในแอพพลิเคชั่นไลน์

กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลบางขุนกอง ที่ได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

05 เมษายน 2563
กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลบางขุนกอง ที่ได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบคุณ กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลบางขุนกอง ที่ได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ให้กับทางโรงเรียน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2563

22 มีนาคม 2563
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี  2563

คณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอกเพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี  2563        

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอกเพื่อประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

22 มีนาคม 2563
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอกเพื่อประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าพบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอกเพื่อประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปีการศึกษา 2562  

ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยม

17 มีนาคม 2563
ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ และได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

กิจกรรมOpen House หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งคุณภาพประจำตำบล

14 มีนาคม 2563
กิจกรรมOpen House  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  หนึ่งคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมOpen House หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  หนึ่งคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม  Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love  ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

  • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
  • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
  • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
  • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
  • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
  • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
  • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
  • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
  • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
  • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

240722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
180
308
238686
128
11340
240722

Your IP: 3.231.220.225
2020-06-01 10:00

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com