Get Adobe Flash player
 • NT.jpg
 • nt2560.png
 • onet2.jpg

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

11 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน​ เปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝน นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา แล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล​และการรดน้ำขอศีลขอพรจากผู้ใหญ่​เป็นการแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสและผู้มีพระคุณตามธรรมเนียมอันดีของไทย

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 1/04/62

01 เมษายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 1/04/62

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ท่าน คือนางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น  และนางสาวชฎาพร  เสาร์คำ  วันที่  1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะก้าวเดินสู่เส้นทางครูมืออาชีพ

เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

27 มีนาคม 2562
เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยท่านผู้อำนวยการสาลินี สุขศิริและคณะครู เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่  8 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

24 มีนาคม 2562
การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วันที่ 22 มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

23 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัด  และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีผลดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อันดับที่ 6 รวมคะแนนเฉลี่ย 4 วิชาได้อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  

ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

12 มีนาคม 2562
ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ที่ ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้าน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป   

กิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

08 มีนาคม 2562
กิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยนายพีรากร บุญนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/bknork/media_set?set=a.1969257653172436&type=3    

ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

22 กุมภาพันธ์ 2562
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-3  ณ  Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์       

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • IMG_20160216_114822.jpg
 • A1 (11).jpg
 • dscf0619.jpg
 • IMG_20160216_105658.jpg
 • dscf0653.jpg
 • 1 (1).jpg
 • dscf0469.jpg
 • A1 (1).jpg
 • 2559_2036.jpg
 • 1.jpg
 • 2559_1946.jpg
 • IMG_20160216_142911.jpg
 • IMG_20160216_105606.jpg
 • A1 (5).jpg
 • IMG_20160216_105747.jpg
 • B1 (6).JPG
 • dscf0410.jpg
 • A1 (4).jpg
 • dscf0708.jpg
 • B1 (2).JPG
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

135666
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
111
1394
132448
4052
4559
135666

Your IP: 3.90.56.90
2019-04-19 07:34

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com