Get Adobe Flash player

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้

14 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุวดี  ทองคำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ คลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

10 กันยายน 2563
นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

09 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ”โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ศึกษาดูงาน“การจัดการขยะในสถานศึกษา”    โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ศึกษาดูงาน“เศรษฐกิจพอเพียง” อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ ร.๙ และโรงเรียนบ้านหินเทิน ศึกษาดูงาน“สิ่งแวดล้อมกับชุมชน”  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2563

02 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2563วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.30น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

คณะการกรรม เยี่ยมชมชั้นเรียนและเข้าประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

29 สิงหาคม 2563
คณะการกรรม เยี่ยมชมชั้นเรียนและเข้าประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

คณะการกรรม เยี่ยมชมชั้นเรียนและเข้าประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ.และ สพป.นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

26 สิงหาคม 2563
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ.และ สพป.นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น และนโยบาย สพฐ.และ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative Education การพัฒนาทักษะการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ Workshop การจัดการเรียนการสอน Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ ”

10 สิงหาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative Education การพัฒนาทักษะการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ Workshop การจัดการเรียนการสอน Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Creative Education การพัฒนาทักษะการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ Workshop การจัดการเรียนการสอน Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ ” วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่

04 สิงหาคม 2563
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับการประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

31 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค ระดับเหรียญทอง

21 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 256๓ ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการของ STEM เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามบริบทจริง 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา วงษ์ป้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

17 กรกฎาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา วงษ์ป้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา วงษ์ป้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน และรองประธานนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงวิธิตา ชำนิกุล เด็กหญิงพริมา แก้วลัดดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

286544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
791
5316
277696
10668
15957
286544

Your IP: 3.237.200.21
2020-09-20 14:56

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com