Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

โครงการอบรมจิตอาสา 904 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตำแหน่ง ของ สพป.นบ 1และภาคบ่ายกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สพป.นบ 1

12 ตุลาคม 2562
โครงการอบรมจิตอาสา 904 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตำแหน่ง ของ สพป.นบ 1และภาคบ่ายกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สพป.นบ 1

โครงการอบรมจิตอาสา 904 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี และภาคบ่ายกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1

การประชุมนานาชาติ ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 2562 ณ BITEC บางนา

10 ตุลาคม 2562
การประชุมนานาชาติ ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 ต.ค. 2562 ณ BITEC บางนา

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเข้าชมนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ Worlddidac Asia เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค โดยจุดเด่นของงานเน้นใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 2) งานประชุมผู้นำทางการศึกษา/ สัมมนาวิชาการ/ เวิร์คชอป และ3) การสร้างเครือข่าย เพราะโลกแห่งการศึกษาในปัจจุบัน เป็นโลกที่เปิดกว้าง รูปแบบไร้ขีดจำกัด และการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในห้องเรียน  

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ครั้งที่ 2 นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น และนางสาวชฎาพร เสาร์คำ

07 ตุลาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ครั้งที่ 2 นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น และนางสาวชฎาพร เสาร์คำ

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ท่าน คือนางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น  และนางสาวชฎาพร  เสาร์คำ  วันที่  1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะก้าวเดินสู่เส้นทางครูมืออาชีพ      

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 2

03 ตุลาคม 2562
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 2

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562)  ดำเนินการประเมิน ฯ ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ภาคบ่ายเป็นการประเมินพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ารางการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2  ( 1ตุลาคม2562) ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

การประชุมวิชาการและงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

29 กันยายน 2562
การประชุมวิชาการและงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)และคณะครู เข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562 ภายใต้งาน “สร้างครู สร้างสื่อ สร้างชุมชน เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 ใน วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่วายุภักษ์แกรนด์    

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)

21 กันยายน 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

18 กันยายน 2562
งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  

กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า

06 กันยายน 2562
กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า

กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า ร่วมกับชุมชนและอาสาสมัครตำบลบางขุนกอง ภายใต้โครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

175330
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
124
522
173053
4977
7361
175330

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-23 06:49

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com