Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นลำดับที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นลำดับที่

11 มิถุนายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นลำดับที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นลำดับที่

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นลำดับที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นลำดับที่ 1 และรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติจากนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

การคัดเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562

08 มิถุนายน 2562
การคัดเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดารากรณ์  อินทร์นุ่มพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  

การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

07 มิถุนายน 2562
การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นางสาวปาณิสรา คำมูลและนางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย

04 มิถุนายน 2562
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  นางสาวปาณิสรา คำมูลและนางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่  1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จำนวน 2 ท่านคือ นางสาวปาณิสรา  คำมูลและนางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

04 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 /2562

01 มิถุนายน 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 /2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลยกย่องครูดีของแผ่นดินและยกย่องครูผู้สอน O-NET , NT และยกย่องนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทดสอบระดับชาติ    

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

25 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562  

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

23 พฤษภาคม 2562
ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาลินี สุขศิริ นำคณะครูเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

146154
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
169
542
144346
3182
5201
146154

Your IP: 34.207.78.157
2019-06-19 04:26

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com