Get Adobe Flash player
 • NT.jpg
 • nt2560.png
 • onet2.jpg

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการเข้ารับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

16 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในการเข้ารับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รางวัลเกียรติบัตร  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร รางวัลเกียรติบัตร  ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นางยุวดี ...

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 มกราคม 2562
การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.นนทบุรี  เขต 1  

รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดี สถานศึกษาขนากลางในโครงการแบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

15 มกราคม 2562
รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดี สถานศึกษาขนากลางในโครงการแบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในระดับ ดี สถานศึกษาขนาดกลางในโครงการแบบอย่างปี 2561 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ในวันที่ 15 มกราคม 2562    

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562

13 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562

โรงเรียนวัดบางไๆกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562    

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

26 ธันวาคม 2561
การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ IQA AWARD ระหว่างวันที่  24-26 ธันวาคม 2561 ณ สวนแสนปาล์ม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การคัดเลือก โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

23 ธันวาคม 2561
การคัดเลือก โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ  ในวันที่  21  ธันวาคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

20 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ณ อบต.บางขุนกอง  จ.นนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2561

16 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 3/2561 วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม2561 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนวัดบางไกรนอก

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • dscf0708.jpg
 • IMG_20160216_125142.jpg
 • B1 (4).JPG
 • dscf0472.jpg
 • 2559_1946.jpg
 • dscf0653.jpg
 • A1 (5).jpg
 • IMG_20160216_114822.jpg
 • DSC08582.JPG
 • IMG_20160216_105747 (1).jpg
 • dscf0440.jpg
 • dscf0469.jpg
 • dscf0464.jpg
 • A1 (3).JPG
 • IMG_20160216_105842.jpg
 • dscf0759.jpg
 • dscf0410.jpg
 • IMG_20160216_105658.jpg
 • B1 (3).JPG
 • A1 (11).jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

120056
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
156
1133
114183
6420
4350
120056

Your IP: 54.144.24.41
2019-01-19 07:27

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com