Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

18 กันยายน 2562
งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำเร็จรูป/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  

กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า

06 กันยายน 2562
กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า

กิจกรรมการจัดทำเปเปอร์มาเช่จากเศษกระดาษเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่า ร่วมกับชุมชนและอาสาสมัครตำบลบางขุนกอง ภายใต้โครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

การคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีคุณภาพ ประจำปี 2562

05 กันยายน 2562
การคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีคุณภาพ ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีคุณภาพ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” คงสภาพรอบ 3

23 สิงหาคม 2562
รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” คงสภาพรอบ 3

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ที่ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” คงสภาพรอบ 3  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับโล่เกียรติยศจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3

23 สิงหาคม 2562
รับโล่เกียรติยศจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ที่ได้รับโล่เกียรติยศจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ของ สพป.นนทบุรีเขต 1  

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ที่ได้รับรางวัลผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ

18 สิงหาคม 2562
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ที่ได้รับรางวัลผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ที่ได้รับรางวัลผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน   ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”(Future Teachers For Future Learners) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”(Future Teachers For Future Learners)

17 สิงหาคม 2562
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”(Future Teachers For Future Learners)

นางสาลินี  สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”(Future Teachers For Future Learners) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และร่วมนำเสนอผลงานสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม   และร่วมต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน      

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

09 สิงหาคม 2562
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

166164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
133
642
164301
3172
6490
166164

Your IP: 18.207.136.184
2019-09-18 10:46

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com