Get Adobe Flash player
 • NT.jpg
 • nt2560.png
 • onet2.jpg

ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

12 มีนาคม 2562
ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ที่ ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้าน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป   

กิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

08 มีนาคม 2562
กิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมOpen House น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยนายพีรากร บุญนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/bknork/media_set?set=a.1969257653172436&type=3    

ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

22 กุมภาพันธ์ 2562
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-3  ณ  Kidzoona เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์       

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนาและ นำดอกไม้ ธูปเทียนถวาย ณ วัดบางไกรนอก เนื่องในวันมาฆบูชา       

รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์   2562  

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

15 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561

การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

13 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี  เทิดไท้องค์ราชัน  ระดับเพชรต้นแบบ ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2562   

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เข้ามาตัดผมให้นักเรียน

31 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เข้ามาตัดผมให้นักเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ขอขอบพระคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี  ที่ได้เข้ามาให้บริการตัดผมฟรีให้นักเรียนของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 29 มกราคม 2562     

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 2559_2036.jpg
 • A1 (12).jpg
 • B1 (6).JPG
 • B1 (2).JPG
 • IMG_20160216_110603.jpg
 • dscf0653.jpg
 • IMG_20160216_105658.jpg
 • IMG_20160216_142911.jpg
 • A1 (2).jpg
 • 2559_416.jpg
 • IMG_20160216_125142.jpg
 • IMG_20160216_144017.jpg
 • dscf0766.jpg
 • dscf0708.jpg
 • A1 (9).jpg
 • B1 (7).JPG
 • 3.jpg
 • B1 (3).JPG
 • A1 (4).jpg
 • IMG_20160216_122536.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

129586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
147
367
128224
2531
4075
129586

Your IP: 52.206.226.77
2019-03-19 03:48

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com