Get Adobe Flash player

ขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563

21 มกราคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563

  ท่านอนุพงษ์  กันพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และท่านปฏิพัทธ์ ทองสุขประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีกับท่านผอสาลินี สุขศิริ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563              

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด- 19)

20 มกราคม 2564
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด- 19)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด- 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 

“เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด ชีวิตและประเทศปลอดภัย” ตามแนวทางการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โควิด- 19

04 มกราคม 2564
“เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด ชีวิตและประเทศปลอดภัย” ตามแนวทางการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โควิด- 19

 นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “เรียนรู้  อยู่บ้าน  ต้านโควิด ชีวิตและประเทศปลอดภัย” ตามแนวทางการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โควิด- 19  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 4/2563

28 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่ 4/2563วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19

24 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)

09 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์) ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการบริหารอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ด้วยพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดของทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

04 ธันวาคม 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา "วันมหาธีราชเจ้า" วันเคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

03 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา "วันมหาธีราชเจ้า" วันเคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา "วันมหาธีราชเจ้า" วันเคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2562

01 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร  และคณะครูจาก โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์  และ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  ที่ให้เกียรติ มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2562  

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

12 พฤศจิกายน 2563
นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนางสาลินี สุขศิริผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มอบโล่รางวัลและเกรียติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศกับผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ คลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 2.รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563...

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ตุลาคม 2563
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

358960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
626
2524
353605
14053
16237
358960

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-28 01:44

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com