Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียนโรงเรียนวัดบาไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

14 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียนโรงเรียนวัดบาไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียนโรงเรียนวัดบาไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กิจกรรมที่1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมที่2  การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข กิจกรรมที่3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม Anti fake news กิจกรรมที่4  การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully    

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm2.5 ให้กับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

12 กุมภาพันธ์ 2563
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm2.5 ให้กับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายอนุพงษ์ กันพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ได้มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm2.5 ให้กับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)

12 กุมภาพันธ์ 2563
นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)

นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญของโรงเรียนวัดบางไกรนอก โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน  โรงเรียนวัดซองพลู  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1  ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  ประจำปีการศึกษา  2562ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดอุทยาน เพื่อฟังพระธรรมเทศนา และนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชา

10 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดอุทยาน เพื่อฟังพระธรรมเทศนา และนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้บริหาร คณะครู  นำนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ  วัดอุทยาน  เพื่อฟังพระธรรมเทศนา และนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชา              

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นางสาลินี สุขศิริ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2562

07 กุมภาพันธ์ 2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นางสาลินี สุขศิริ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นางสาลินี  สุขศิริ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2562  

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

22 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12-14 มกราคม 2563  

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

209057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
328
2345
204540
5962
7317
209057

Your IP: 3.234.245.125
2020-02-23 13:21

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com