Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

25 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

23 พฤษภาคม 2562
ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาลินี สุขศิริ นำคณะครูเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วันบางไกรนอก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วันบางไกรนอก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา   ณ วันบางไกรนอก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

17 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)โดยนางสาลินี สุขศิริ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับท่านนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

01 พฤษภาคม 2562
ยินดีต้อนรับท่านนพพร มากคงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับท่านนพพร  มากคงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง  

ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​ NT​ ปีการศึกษา​ 2561​ รวมความสามารถทั้ง​ 3​ ด้าน​ ได้ลำดับที่​ 1​ ของ​ สพป.นบ​1

30 เมษายน 2562
ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​ NT​ ปีการศึกษา​ 2561​ รวมความสามารถทั้ง​ 3​ ด้าน​ ได้ลำดับที่​ 1​ ของ​ สพป.นบ​1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)​กับผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ​  NT​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2561​ ดังนี้​  ด้านภาษา​ ได้ที่​ 3​  ด้านคำนวณ​ ได้ที่​ 1​ ด้านเหตุผล​ ได้ที่​ 1​ รวมความสามารถทั้ง​3ด้าน​ ได้ลำดับที่​  1​ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี​ เขต​ 1

เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

26 เมษายน 2562
เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับการประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

11 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์​ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน​ เปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝน นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา แล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล​และการรดน้ำขอศีลขอพรจากผู้ใหญ่​เป็นการแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสและผู้มีพระคุณตามธรรมเนียมอันดีของไทย

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

142262
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
135
199
334
140846
4491
6157
142262

Your IP: 54.167.47.248
2019-05-27 13:34

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com