ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ครั้งที่ 4/2563วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b23

 

b14

b15

b16

b17

b18

b19

b20

b21

b22