Get Adobe Flash player

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง  นิทานคุณธรรม(ความซื่อสัตย์)

ชั้นอนุบาล 2 

a2

คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

1

คลิก  download

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2

 

คลิก download

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3

 คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ก้าวแรกแห่งชีวิต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4

 คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  R&B  ขวดนี้มีประโยชน์

5

คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนหัวใจสีขาว

6

คลิก download

รับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนางสาวพรชนก คณาอนันต์ และนางหทัยพร สุภาสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

 

 0005

 0014

 0015

 0018

 0019

เอกสาร 15 รายชื่อโรงเรียนประชารัฐและSchool Sponsors

คู่มือโรงเรียนประชารัฐ

การเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งทีวี พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของบริษัททรู คอเปเรชั่น จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

15183873 1274576029261080 396307622 o

15204273 1274575935927756 977840161 o

15215918 1274573645927985 323271235 o

การเข้าสำรวจและจัดทำแผนผังการติดตั้งทีวีและอุปกรณ์ต่อพ่วง บริษัททรู คอเปเรชั่น จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2559

14976053 1274576122594404 1480061236 o

15204128 1274576139261069 622570249 o

1

 

วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี

 

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

2.คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สะเต็มศึกษา โดยโครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.วางแผน  ประชุม  16  พฤศจิกายน  2559

2.อบรมให้ความรู้  ทำความรู้จักสะเต็มศึกษา  23  ธันวาคม  2559

3.

 

 

จัดอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

โดยวิทยากรการอบรม อาจารย์นันทพล  มียิ่ง อาจารย์เกตุอัมพร  มียิ่ง จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 

 

   

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

จำนวนครูที่จบ ตรงสาขาวิชา

 วิทยาศาสตร์    2  คน  1.นางสาวยุวดี  ทองคำ  2.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร
 คณิตศาสตร์  1 คน  1.นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์
 เทคโนโลยี  1 คน  1.นายอนุวัตร  ธิระมาร
 วิศวกรรม  -  

 

รายชื่อครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมสะเต็มศึกษา

 ที่  รายชื่อผู้อบรม  เรื่อง/สถานที่  วันที่ผ่านการอบรม
 1.

 1.นางสาวยุวดี  ทองคำ

2.นายอนุวัตร  ธิระมาร

3.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร

4.นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

5.นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์

 การอบรม กลไก ไฟฟ้า  สมองกล กับการจัดกิจกรรมSTEM /
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 2  นายอนุวัตร  ธิระมาร

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

(STEM) ระดับชั้น ป.1 (รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1)

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
       

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

142270
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
199
342
140846
4499
6157
142270

Your IP: 54.167.47.248
2019-05-27 13:48
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com