Get Adobe Flash player

โครงการแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 58

โครงการ         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ  วันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  

โครงการ         พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

โครงการ         ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โครงการ         โรงเรียน  วัด  บ้าน  ประสานใจ

โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    

โครงการ         สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โครงการ         กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

โครงการ       อาหารกลางวัน

 

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

356008
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
672
2403
348248
11101
16237
356008

Your IP: 3.237.205.144
2021-01-23 06:51
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com