Get Adobe Flash player

โครงการแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 58

โครงการ         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ  วันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  

โครงการ         พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

โครงการ         ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โครงการ         โรงเรียน  วัด  บ้าน  ประสานใจ

โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    

โครงการ         สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โครงการ         กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

โครงการ       อาหารกลางวัน

 

แบบสรุปงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

240651
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
180
237
238686
57
11340
240651

Your IP: 3.231.220.225
2020-06-01 07:24
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com