Get Adobe Flash player

 

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562

นางสาลินี  สุขศิริ

1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2.ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2562

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561

นางสาลินี  สุขศิริ

1.ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

2.รองชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561  ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2560

นางสาลินี  สุขศิริ

1.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2560 ด้านยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2558

นางพนิดา  อุสายพันธ์

 1. เหรียญทอง  ระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 2.ครูมืออาชีพรางวัลเสมาทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1

2.ล่เกียรติบัตร  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอกเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีที่  6  ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 สูงเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ ปีการศึกษา 2557 สูงเป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ

 

ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2557

นางพนิดา  อุสายพันธ์

เหรียญทอง  ระดับประเทศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

209119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
328
2407
204540
6024
7317
209119

Your IP: 3.234.245.125
2020-02-23 14:54
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com