Get Adobe Flash player

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

2.คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.คู่มือการจัดกิจกรรมสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สะเต็มศึกษา โดยโครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.วางแผน  ประชุม  16  พฤศจิกายน  2559

2.อบรมให้ความรู้  ทำความรู้จักสะเต็มศึกษา  23  ธันวาคม  2559

3.

 

 

จัดอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

โดยวิทยากรการอบรม อาจารย์นันทพล  มียิ่ง อาจารย์เกตุอัมพร  มียิ่ง จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 

 

   

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

จำนวนครูที่จบ ตรงสาขาวิชา

 วิทยาศาสตร์    2  คน  1.นางสาวยุวดี  ทองคำ  2.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร
 คณิตศาสตร์  1 คน  1.นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์
 เทคโนโลยี  1 คน  1.นายอนุวัตร  ธิระมาร
 วิศวกรรม  -  

 

รายชื่อครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมสะเต็มศึกษา

 ที่  รายชื่อผู้อบรม  เรื่อง/สถานที่  วันที่ผ่านการอบรม
 1.

 1.นางสาวยุวดี  ทองคำ

2.นายอนุวัตร  ธิระมาร

3.นางสาวพินทุสร  แสงเนตร

4.นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์

5.นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์

 การอบรม กลไก ไฟฟ้า  สมองกล กับการจัดกิจกรรมSTEM /
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 2  นายอนุวัตร  ธิระมาร

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

(STEM) ระดับชั้น ป.1 (รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1)

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
       

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

965340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
389
4726
5115
957252
20306
14136
965340

Your IP: 44.200.171.156
2023-03-27 07:59
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com