Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร คณะครู  นำนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ  วัดอุทยาน  เพื่อฟังพระธรรมเทศนา 
และนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชา

p1p2

โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต 1

ปีการศึกษา 2561

1. ตารางการจัดกิจกรรม  PLC  ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562

ตารางการจัดกิจกรรม  PLC  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

ตารางการจัดกิจกรรม PLC  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

แบบนิเทศติดตามผล PLC 

แบบรายงานผลการดำเนินงานPLC สิ้นปีการศึกษา 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง  นิทานคุณธรรม(ความซื่อสัตย์)

ชั้นอนุบาล 2 

a2

คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

1

คลิก  download

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2

 

คลิก download

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   ไหว้สวย   ด้วยคุณธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3

 คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ก้าวแรกแห่งชีวิต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4

 คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  R&B  ขวดนี้มีประโยชน์

5

คลิก download

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง ยิ้มใส   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนหัวใจสีขาว

6

คลิก download

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่  1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

จำนวน 2 ท่านคือ นางสาวปาณิสรา  คำมูลและนางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย

301

302

303

304

305

306

308

309

 

 

 

รับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนางสาวพรชนก คณาอนันต์ และนางหทัยพร สุภาสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

 

 0005

 0014

 0015

 0018

 0019

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

Vinaora Visitors Counter

254711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
213
1496
251278
4683
9434
254711

Your IP: 3.236.59.63
2020-07-16 16:20
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com