รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2562

สรุปแบบความพึงพอใจการให้บริการและจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)